Poruchy příjmu potravy jsou vážná diagnóza. Zabijí deset procent nemocných

Anorexie souvisí s neustálým tlakem na dokonalost

Anorexie souvisí s neustálým tlakem na dokonalost Zdroj: iStock.cz

Všechny poruchy příjmu potravy (PPP) mají jedno společné, a to nezdravý vztah k jídlu, zkreslené vnímání své postavy a také celého stravování.

Článek odborně garantovala Mgr. Kristýna Hlavatá, psycholožka online poradny MOJRA (www.mojra.cz).

Poruchy příjmu potravy jsou vážná onemocnění, která mohou mít závažné dopady na fyzické i psychické zdraví jedince a bohužel mohou skončit i smrtí. Stává se to zhruba v deseti procentech případů.

Článek si můžete poslechnout i v audioverzi:

Jak poznat příznaky poruch příjmu potravy

Včasné odhalení příznaků je zásadní pro následnou efektivní léčbu. Mezi hlavní příznaky patří:

  • změny stravovacích návyků
  • nezdravý vztah k jídlu
  • extrémní obavy z hmotnosti a tvaru těla
  • vyhýbání se jídlu ve společnosti

Typické příznaky poruch příjmu potravy

Nepravidelnost v jídle, hladovění, extrémní soustředění jen na zdravé potraviny, omezování konzumace jídla, a to včetně zdravých potravin. V jednu chvíli může nemocný zcela hladovět, jindy naopak sní nezdravé množství jídla. Často trpí neochotou ukázat se v prádle nebo plavkách. K příznakům dále patří i přejídání a případně následné zvracení, úplné vyřazení konkrétního typu potraviny z jídelníčku, například sacharidů, masa nebo tuku, výmluvy typu nemám hlad, už jsem jedl, je mi špatně od žaludku a podobně. Mezi příznaky může patřit i nadměrné cvičení.

Jaké jsou typy poruch příjmu potravy?

  • anorexie
  • bulimie
  • záchvatovité jedení
  • závislost na zdravé stravě neboli ortorexie

Jaký je rozdíl mezi anorexií a bulimií

Anorexie je charakterizována omezeným příjmem potravy a intenzivním strachem z přibírání na váze, zatímco bulimie je spojena s cykly přejídání se a následným vyvoláváním zvracení, užíváním projímadel nebo nadměrným cvičením coby formou kompenzace. Anorexie tak častěji končí výrazným snížením váhy na pokraji ohrožení života, nemocní bulimií naopak mohou mít vysokou váhu. Neplatí to ale vždy, nemoci se navíc často kombinují. 

Jaká je nejčastější příčina poruch příjmu potravy

Příčin poruch příjmu potravy je mnoho, častými spouštěči jsou tlak na ideální tělesnou hmotnost a nastavení společnosti, která jídlo vnímá jako něco špatného. Ke vzniku přispívá i nízké sebevědomí, ale také třeba perfekcionismus.

Větší riziko vzniku PPP mají ti, u koho se nemoc vyskytla v rodině, riziko také zvyšují přílišné nároky rodičů, tlak na dokonalost. 

Jak se poruchy příjmu potravy léčí

Léčba poruch příjmu potravy obvykle zahrnuje kombinaci lékařského dohledu, terapie, případně i psychofarmak. Cílem léčby je obnovení zdravého vztahu k jídlu, změna neproduktivních myšlenkových vzorců a zvládnutí příčin emocionálního stresu.

Jak může pomoct rodina a okolí

Podpora a porozumění ze strany rodiny jsou klíčové pro úspěšnou léčbu poruch příjmu potravy. Rodinné terapie a zapojení rodinných členů do léčebného procesu mohou posílit podporu a pomoct jedinci lépe zvládat náročnou cestu k uzdravení.

Jaká je prevence poruch příjmu potravy

Pěstování zdravého vztahu k jídlu, žádné experimentování s dietami a speciálními výživovými směry, podpora zdravého sebevědomí a sebeúcty v rodině a vytváření podpůrného prostředí pro jedince ohrožené těmito poruchami. Důležitá je také osvěta o důsledcích nepřiměřených diet a extrémních diet. 

Poruchy příjmu potravy

Co to je: Závažná onemocnění zahrnující mentální anorexii, mentální bulimii a psychogenní přejídání. Nově se přidává také ortorexie (závislost na zdravé stravě) a bigorexie (závislost na cvičení).

Příznaky: Někteří lidé hladoví, jiní se přejídají, někdo je závislý na zdravé stravě nebo posedlý nabíráním svalové hmoty. Tyto poruchy se mohou kombinovat, s jídlem a postavou jako hlavními tématy.

Příčiny: Mezi hlavní faktory patří genetická predispozice, rodinné prostředí, osobnostní rysy, sociální tlak, stres a nezdravý vztah k jídlu a tělu.

Léčba: Zahrnuje ambulantní péči nebo hospitalizaci. Cílem je normalizace stravovacích návyků, stabilizace tělesné hmotnosti, farmakologická léčba a individuální i rodinná psychoterapie.

Prevence: Zdravý vztah k jídlu, vyvarování se dietám a extrémním výživovým směrům a podpora sebevědomí a sebeúcty v rodině.