Časté mytí rukou nebo nepřiměřený strach. Co je OCD, komu hrozí a jak se léčí?

Obsedantní chování se projevuje různě, časté mytí rukou je typickým příkladem.

Obsedantní chování se projevuje různě, časté mytí rukou je typickým příkladem. Zdroj: istock.cz

Obsedantně-kompulzivní poruchu (OCD) si lidé často spojují s přehnaným mytím rukou kvůli strachu z nákazy. Potíže vycházejí z úzkosti a většinou je nutné vyhledat odbornou pomoc pro její překonání. Diagnóza trápí zhruba tři procenta populace.

Článek odborně garantovala: Mgr. Kristýna Hlavatá, psycholožka on-line poradny MOJRA (www.mojra.cz)

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je psychické onemocnění, které se projevuje neodbytnými myšlenkami (obsesemi) a nutkavým chováním (kompulzemi).

Obsedantní myšlenky jsou neodbytné, vtíravé a nelze je vůlí potlačit. Kompulzivní chování jsou rituály, které přinášejí dočasnou úlevu od úzkosti způsobené těmito myšlenkami. Například obava, že zapomenete zamknout a vykradou vás, je reálná, ale myšlenka, že chození po černých dlaždicích znamená, že vaše kočka se vyléčí z rakoviny, je iracionální a nesmyslná. Významnou charakteristikou je také nelibé subjektivní prožívání obsedantních myšlenek.

Příznaky obsedantně kompulzivní poruchy

Iracionální obavy: Strach, že ublížíme sobě či blízkým, nebo že způsobíme nemoc někomu jinému.

Reálné obavy, ale nepřiměřené: Strach ze špíny, obavy z vykradení, vyhoření, poškození auta.

Magické myšlenky: Zelená auta přinášejí smůlu, knihy musí být srovnané podle barev, nikdy nesmím stoupnout na kanál.

Příklady kompulzivního chování

Vyhýbavé chování: Nedotýkání se určitých předmětů, nepoužívání veřejných toalet.

Kontrola a hygiena: Časté mytí rukou, opakované sprchování, neustálé kontrolování zámků.

Myšlenkové rituály: Počítání pozpátku, opakování určitých frází nebo vyjmenovávání členů rodiny.

Rituály v chování: Opakované zamykání dveří určitým způsobem, chůze podle specifických pravidel, opakované cvakání zubů.

Jak se projevuje OCD

V běžném životě se OCD projevuje neodbytnými myšlenkami a nutkavým chováním, které přináší pouze dočasnou úlevu. Například, pokud si myslíte, že jste nezamkli dveře, budete cítit narůstající úzkost, dokud se nevrátíte a nezkontrolujete je. Tento cyklus se opakuje a může vážně narušovat každodenní život

Kdo je poruchou ohrožen

OCD se může objevit už v dětství nebo dospívání, ale může se rozvinout i později. Často se jedná o opakující se epizody. Genetika hraje roli – někteří lidé mají k rozvoji této poruchy vrozenou predispozici. Muži i ženy jsou postiženi stejně, ale ženy častěji vyhledávají pomoc. Vliv má také výchova, zejména pokud je rodič příliš kontrolující nebo úzkostný, může vlastní obavy přenášet na potomky a vyvolávat v nich pocit neustálého ohrožení.

Co by vás mělo varovat

OCD začíná nenápadně. Každý má občas iracionální myšlenky, ale problém nastává, když jsou tyto myšlenky spojeny s intenzivní úzkostí a pravidelně se opakují. Pokud si všimnete, že nedokážete tyto myšlenky potlačit, nedokážete se soustředit na nic jiného a že vás neúměrně trápí, je čas vyhledat pomoc.

Jak poznat zda potřebuji psychologa či terapeuta?

Video placeholde
O čem se mlčí: Jak poznat zda potřebuji psychologa či terapeuta? • Videohub

Co je příčinou obsesí?

Hlavním spouštěčem OCD je úzkost. Například v novém prostředí můžete cítit nepříjemné pocity a vtíravou myšlenku, že je vše špinavé. Následuje kompulzivní chování, jako je mytí rukou. Tento mechanismus se může rozšířit na další situace, kde reálně žádné nebezpečí nehrozí.

Jak si pomoci sami

Sami se s OCD těžko vypořádáte. Pokud přetrvává zátěžové období, úzkost a příznaky OCD se mohou zhoršit. Prvním krokem je uvědomění si problému a vyhledání odborné pomoci. Existují knihy a materiály, které mohou pomoci. Lze si osvojit řadu relaxačních technik, které uleví efektivněji prožívané úzkosti.

Jak bojovat s obsesí

Léky na uklidnění (anxiolytika) a antidepresiva mohou na začátku pomoci, ale klíčová je psychoterapie. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je obzvláště účinná, protože pomáhá měnit myšlenkové vzorce a systematicky snižovat úzkost.

Co vás čeká u psychoterapeuta

Terapie zahrnuje: Přeprogramování mysli (změna na úrovni myšlenek a emocí), snížení úrovně úzkosti a přijetí sebe sama včetně náchylnosti k OCD.

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)

Co to je: Psychická porucha s nechtěnými vtíravými myšlenkami (obsese) a uklidňujícími rituály (kompulze).

Příznaky: Úzkostné myšlenky, které přinášejí dočasnou úlevu rituály.

Léčba: Psychoterapie (KBT), antidepresiva, antipsychotika.

Prevence: Účinná prevence není známa.