Z deprese nepomůže ani sportování, ani meditace. Jak ji poznat a jak léčit?

Deprese narůstá u mladé generace

Deprese narůstá u mladé generace Zdroj: iStock.cz

Deprese je duševní porucha, která zásadně ovlivňuje jak psychické, tak fyzické zdraví člověka. Je to stav, který nelze ovlivnit vůlí. 

Článek odborně garantovala: Mgr. Kristýna Hlavatá, psycholožka online poradny MOJRA (www.mojra.cz)

Jaké jsou příznaky deprese

Mezi hlavní příznaky deprese patří dlouhodobý pocit smutku nebo beznaděje, ztráta zájmu nebo radosti z činností, které vás dříve bavily. Typické jsou také potíže se spánkem, ztráta chuti k jídlu, značná únava omezující i běžné fungování, snížená sebeúcta, bolesti různých částí těla bez příčiny, problémy s koncentrací a rozhodováním, myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškozování.

Deprese může mít také fyzické projevy, často se projevuje například bolestí, ať již hlavy, břicha, zad. Typickým příznakem bývají změny hmotnosti, zažívací problémy, svalové napětí a bolest, poruchy spánku a snížená sexuální aktivita.

Další příznaky deprese

  • výrazný a dlouhodobý pokles energie, snížení schopnosti radovat se, poruchy koncentrace, úzkost a psychomotorický neklid
  • nepřiměřená únava, bolesti zad, hlavy zažívací potíže
  • pesimismus, snížené sebevědomí, pocity bezcennosti a viny, poruchy spánku
  • snížená/zvýšená chuť k jídlu a následný úbytek či nárůst hmotnosti
  • pokles sexuální aktivity
  • myšlenky na sebevraždu  

Druhy deprese

Deprese se v zásadě liší podle intenzity. Rozlišujeme tak těžkou, středně těžkou a lehkou formu. Další dělení se odvíjí od toho, zda nemoc vznikla jako následek nějaké situace, například traumatu v podobě úmrtí blízkého člena rodiny, nebo psychické zátěže, například syndromu vyhoření, pak jde o exogenní (reaktivní) depresi.

V případě vnitřních příčin, zejména nerovnováhy neurotransmiterů jde o takzvanou endogenní depresi.

Deprese se ale také může dělit podle četnosti potíží. Jestliže se depresivní stavy střídají se stavy mánie, pak jde o takzvanou bipolární afektivní poruchu.

Jak vypadá člověk v depresi

Člověk trpící depresí může působit vyčerpaně, nemá o nic zájem, má potíže se spánkem, bývá podrážděný, ale také plačtivý. Může mít potíže vstát z postele, zanedbávat hygienu a také mít sklon konzumovat návykové látky. Od „běžného“ smutku a vyčerpání z každodenní zátěže lze odlišit také tím, že nejtěžší stav prožívá člověk typicky v ranních hodinách, nikoliv večer.

Kdy je deprese nejhorší

Deprese velice často vzniká jako následek stresu, ztráty blízké osoby, zaměstnání nebo rozvodu. Platí, že pokud depresivní nálada omezuje chování déle než čtrnáct dnů, dotýká se všech oblastí života a člověk má pocit, že svůj stav už déle nedokáže snášet, je vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Těžká deprese příznaky

Těžká deprese je charakterizována intenzivními a dlouhotrvajícími příznaky, které výrazně ovlivňují každodenní život jedince. Mezi příznaky těžké deprese patří sebevražedné myšlenky, mohou se vyskytovat také psychotické příznaky, jako jsou halucinace nebo bludy.

Myšlenky na sebevraždu není dobré podceňovat, určitě neplatí mýtus o tom, že ten, kdo o ní mluví, ji nespáchá. Mnohdy je třeba také zpozornět při náhlém a výrazném zlepšení depresivního jedince. Může se jednat o projev úlevy plynoucí z rozhodnutí ukončit svůj život.

Poslechněte si díl pořadu O čem se mlčí s Honzou Vojtkem, který je věnovaný právě sebevraždám a mýtům kolem nich

Video placeholde
O čem se mlčí: Sebevražda - Jak pomoci svým nejbližším? • Videohub

Léčba deprese

Léčba deprese zahrnuje kombinaci léků, psychoterapie a změn životního stylu. Antidepresiva jsou často předepisována ke snížení symptomů deprese a stabilizaci nálady.

Psychoterapie, typicky kognitivně behaviorální terapie, může pomoci jednotlivci identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce spojené s depresí. Důležitá je také podpora od rodiny a přátel, pomáhá pravidelná fyzická aktivita a udržování sociálních vztahů.

Deprese

Co to je: Duševní onemocnění, kterým v Česku trpí přibližně půl milionu lidí. Postižení nemohou svůj psychický stav ovlivnit vlastní vůlí.

Příznaky: Trvalý smutek, ztrátu zájmu o život a různé fyzické problémy jako nespavost, bolesti hlavy, bolesti zad nebo zažívací potíže.

Léčba: Léčba zahrnuje zejména antidepresiva a terapii.

Prevence: Neexistuje specifická prevence kromě dodržování zásad pro udržení psychického zdraví.