Čeká tě hojnost, když mi předtím zaplatíš. Kdo jsou ezošmejdi a jak jim nenaletět

.

. Zdroj: Tania Medina on Unsplash

Dříve vnucovali důchodcům hrnce, dnes nabízejí návod na život v blahobytu, zázračné uzdravení, životní lásku i štěstí. Za nehorázné sumy prodávají zaručeně léčivé křišťálové hůlky, talismany, obrazy, živou vodu i kurzy sebepoznání či spasení. Manipulativní taktiky mají v malíčku, a dokud budete platit, budou vás přesvědčovat o tom, že vám změní život. Zní vám to povědomě? Pak máte tu „čest“ s ezošmejdy.

Pokud toužíš udělat ve svém životě změnu nebo prosadit své poslání, žít v souladu se svým srdcem a tvořit z lásky, připoj se k našemu programu.“ Podobnými slovy láká na své kurzy, za něž inkasuje tisíce, bývalá česká miss Helena Houdová. Nejen ona, ale i další samozvané kněžky, životní koučky a mentorky či mentoři, cílí především na ženy a slibují, že je přivedou na správnou životní cestu, na níž budou konečně šťastné. Pochopitelně ne zadarmo, za své „nadpřirozené schopnosti“ si říkají o pořádné částky.

A lidé v zoufalé situaci mají pocit, že toto je jejich poslední šance na šťastný život a neváhají si brát půjčky, aby za vymývání mozku zaplatili. Napřažená ruka ezošmejdů je však bezedná, a tak své oběti snadno přesvědčí, že je třeba tu si zakoupit doplňkový kurz u ezo koučky, tam vyjet na spirituální pouť s cílem najít sama sebe, jinde si pořídit magický křištál posvěcený svatou vodou za tisíce, zatímco naprosto identický produkt koupíte na Temu za pár korun. Rádoby guruové se neštítí vydělávat na lidské bolesti, zoufalství i zdraví, a když se necháte, stáhnou vás z kůže.

Jak poznat ezošmejda?

Identifi kace těchto duchovních koučů často spočívá v pozorování klíčových znaků, z nichž jeden zahrnuje jednostranné a zjednodušené využívání alternativních duchovních postojů s úmyslem ovlivňovat a vytvářet v lidech strach, naději, touhu a další silné emoce.

„Ezošmejdi často projevují tendenci k uzavřenosti a neochotě zapojit se do kritického myšlení, což se odráží v jejich rigidních a nepružných přesvědčeních. Kromě toho sami věří a šíří konspirační teorie a uplatňují až magické alternativní praktiky. Ty často slibují rychlé řešení a okamžité výsledky, což může být atraktivní pro jedince hledající jednoduché odpovědi na složité otázky. Nejčastěji se pojí s rychlým uzdravením či úlevou od bolesti, zbohatnutím, osobním štěstím a rodinným životem,“ vysvětluje Mgr. Zuzana Steigerwaldová, terapeutka působící na online psychoterapeutické platformě Hedepy a dodává: „Nicméně za těmito zdánlivě výhodnými praktikami často stojí snaha ezošmejda o osobní prospěch a využívání efektu placebo.“ V dialogu s ezošmejdy může být podle ní patrná jejich neschopnost akceptovat nebo zkoumat alternativní pohledy a vědecké argumenty. Místo toho mohou reagovat radikálně až agresivně, což odráží jejich uzavřený přístup k diverzitě myšlení.

Boxík

Jak se vyhnout ezošmejdům, radí terapeutka Zuzana Steigerwaldová


Vědomé rozvíjení kritického myšlení

Aktivně rozvíjejte svou schopnost kriticky hodnotit informace a argumenty. Učte se rozpoznávat logické chyby a manipulační taktiky.

Sledujte důvěryhodnost zdrojů

Hledejte informace z různých důvěryhodných zdrojů, aby je bylo možné porovnávat a ověřovat. Nedůvěřujte pouze jednomu zdroji a snažte se získat informace z více perspektiv. Z logiky věci se vyhýbejte sdílení neověřených informací.

Podporujte otevřený dialog

Diskutujte s lidmi, kteří mají odlišné názory, a respektujte jejich postoje. Zkuste se vyvarovat uzavřenosti vůči novým nápadům a názorům.

Sebehodnocení a sebepoznání

Buďte otevření možnosti, že se můžete mýlit, a nebojte se upravit své názory na základě nových informací.

Vyvarujte se impulzivním rozhodnutím

Pokud se setkáte s nabídkou nebo informací s krátkodobou platností, dávejte si čas na rozmyšlenou a nepřijímejte impulzivní rozhodnutí. Fér nabídka umí dát prostor.

Edukace o manipulačních taktikách

Seznamte se s různými manipulačními taktikami a strategiemi, abyste byli schopni je snáze odhalit.

Sdílení zkušeností

Diskutujte s ostatními o svých zkušenostech s rozpoznáváním manipulace a učte se z případů, které mohou poskytnout užitečné poučení.

Chraňte si své soukromí

Buďte obezřetní ohledně sdílení osobních informací a údajů a vyhýbejte se situacím, které mohou být rizikové pro manipulaci.

Můžete to být i Vy

Poznat, že se člověk stal obětí ezošmejda, není jednoduché. Rozpoznání, že jste pod vlivem manipulace, může být spojeno s několika indikátory. Jedním z nich je, že vidíte pouze jedno řešení, obzvláště pokud toto řešení pochází od konkrétní osoby nebo skupiny.

Manipulátoři často omezují možnosti a předstírají, že jejich nabídka je jediným správným řešením. Dalším indikátorem může být, že vám člověk nabízí „super“ nabídku s krátkodobou platností, což vytváří tlak na rychlé rozhodnutí. Tato taktika má za cíl snížit váš čas na rozmyšlenou a rozhodování, čímž vás motivuje k okamžité akci. „Ztráta vlastního úsudku a nárůst důvěry v někoho jiného než v sebe sama může být dalším znakem manipulace. Manipulátoři se často snaží vyvolat pocit naší neschopnosti nebo nespokojenosti, což vede nejprve k vlastním pochybnostem, narušení sebedůvěry, později ztrátě zodpovědnosti za své rozhodování. Může končit absolutním odevzdáním života do rukou ezošmejda,“ varuje Steigerwaldová.

Jak nenaletět pokoutným prodavačům hojnosti a štěstí?

Video placeholde
Blesk Podcast: Ezošmejdům se v Česku daří. Jak jim nenaletět? • Jiří Marek, Elmer Carvalho

Pokud si těchto znaků všimnete, je důležité se zamyslet nad situací, zpochybnit jediné řešení a dát si čas na rozmýšlenou. Otevřený dialog s důvěryhodnými lidmi může také pomoct získat perspektivu a rozpoznat manipulativní prvky v situaci. Jakmile si uvědomíte, že jste pod vlivem ezošmejda, je čas jednat. „Je třeba umět si říct o pomoc rodině, přátelům či odborníkům (policie, psycholog, občanské poradny). Pokusit se situaci brát jako drahou, ale cennou zkušenost, šířit osvětu. Hledat v sobě důvody, proč jsem uvěřil, ponaučit se. Odpustit si,“ doporučuje terapeutka.

Blízcí pod vlivem

Cílem ezošmejdů často bývají staří důvěřiví lidé, případně někdo, kdo si prochází krizí, jako je těžký rozchod, ztráta zaměstnání či někoho blízkého a další životní traumata. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo si prochází těžkým obdobím, a pozorujete u něj změnu v chování, je dobré mít se na pozoru. „Důkazem, že někdo ve vašem okolí je pod vlivem ezošmejdů, můžou být zásadní změny v myšlení, životních hodnotách, chování a ochotě investovat výrazné fi nanční prostředky do spolupráce s dříve neznámým člověkem. Tyto znaky naznačují možnou podřízenost iracionálním nebo neověřeným přesvědčením a případný odstup od mainstreamové společnosti. Je důležité sledovat změny v chování a komunikaci. Respektovat přesvědčení druhých, ale zároveň podporovat otevřený dialog a kritické myšlení,“ říká terapeutka.

Lovci klamu

Šířit osvětu prostřednictvím sociálních sítí, kam řada ezošmejdů cílí, pomáhá například instagramový profi l Lovci Klamu. To, co začalo jako satirický výsměch kuchařce Kamu a jejímu manželovi, kteří si od followerů nechali zaplatit vydání knihy Vesmír, jíž nebyli schopni ve slíbený termín doručit, zatímco si za vybrané peníze budovali život svých snů na Kostarice, se nakonec proměnilo v profi l upozorňující na podvodníky, manipulátory a ezošmejdy na sociálních sítích.

Lovci Klamu podle svých slov pomáhají dešifrovat bludy a volají po odpovědnosti infl uencerů. „Stovky, možná tisíce žen i mužů si berou kurzy hojnosti na splátky, často za poslední peníze si kupují naději… Naději, že díky šamanovi/bohyni najdou cestu ven z problémů, z životní krize, nebudou už opuštění, osamělí… Jasně, ať si každý obchoduje, s čím chce. Ale pokud se hlavní cílovou skupinou zcela záměrně a vypočítavě stávají zranitelní lidé hledající jistoty, vřelá slova, lásku a často i cestu z dluhů, pak se na nás nezlobte, ale ti nás vytáčejí víc než celý ‚Vesmír‘,“ uvádějí na profi lu zakladatelé, kteří upozornili například na podivné praktiky bývalé miss Heleny Houdové a dalších takzvaných ezospasitelek.

Článek vyšel v časopise Moje psychologie 1/24