Výpověď? Vezměte ji jako výzvu a najděte si lepší džob

.

. Zdroj: Nick Morrison on Unsplash

Práce je kus našeho života, zažíváme rauš z přijetí i smutek z odcházení, vnímáme ji jako důležitou součást sebehodnoty, hluboce prožíváme vztahy, které v ní navazujeme. Je jen přirozené, že chceme, aby se nám v ní dobře dýchalo.

Co nás nezabije, to nás posílí. V případě výpovědi z práce to sedět nemusí. Může znamenat nepříjemnost, úlevu, ale i životní tragédii. Záleží na tom, v jaké situaci se zrovna nacházíme. V každém případě musíme novou skutečnost přijmout. A učit se s ní naložit, jak nejlépe umíme. Žijeme v turbulentní době.

Může to být těžké, ale je prostě důležité přijmout novou skutečnost, že jsme přišli o práci. Místo toho, abychom se soustředili na negativní aspekty, zaměřme se na to, co nám tato zkušenost může přinést. Možná bude znamenat nový vítr do života a krize nám otevře dveře k novým příležitostem, které bychom jinak nikdy neměli šanci objevit a zvážit. Pokud je pravda, že příchod umělé inteligence výrazně zahýbe pracovním trhem, musíme se všichni připravit na turbulentní dobu, která bude pro mnohé z nás znamenat pracovní změnu. Na tu první možnost se můžeme připravit, druhá nás může docela zaskočit.

V mnoha společnostech je pracovní role spojena s určitým sociálním statusem. To, jaký druh práce děláme, hodně ovlivňuje, jak nás ostatní vnímají, a tím i to, jak se vidíme sami. Pro mnoho lidí je práce způsobem, jak vyjádřit své talenty, vášně a kreativitu. Ať už jde o umění, řemeslo, vědu, nebo jakoukoli jinou oblast, práce bývá způsobem, jakým člověk projevuje svou jedinečnost. Jak tedy neztratit půdu pod nohama, když přijde výpověď z práce?

Raději první

Když jsem nedávno dávala výpověď, znovu mi vytanulo na mysli, že je to už poněkolikáté za můj pracovní život, kdy ji dávám já a ne můj zaměstnavatel. Byla to moje volba a byla jsem ráda, že jsem se k tomu odhodlala. Tím jsem si také uvědomila, že bych nedobrovolný odchod z pracovního poměru považovala za prohru. Jako když rozchod navrhuje váš partner, a ne vy. Takovou situaci jsem zažila, a byl to opravdu hrozný pocit.

„Připadala jsem si jako v čekárně u zubaře. Jeden po druhém jsme chodili k šéfovi do kanceláře, a někdo odešel s poplácáním po zádech a někdo s výpovědí,“ popisuje moje známá Jana svou zkušenost se snižováním stavů v práci. Kdo ten den dostal výpověď, zažil určité ponížení, ale aspoň na to nebyl sám. Hromadně pak šli všichni do hospody uklidnit emoce, zapít žal. A ten, kdo zůstal, měl důvod ke slavení. Úspěch nevyhozených z práce ovšem trochu kazil zřejmý fakt. „Přeživší“ si budou nakonec muset rozdělit práci „odpadlíků“. Když ne všechnu, tak nějakou určitě. Takhle vypadá výhra, která chutná hořkosladce.

„I tak jsme ale byli rádi, že máme práci a nemusíme teď řešit, co budeme dělat dál,“ dodává Jana, která byla na straně vítězů. Nejistoty a změny totiž většina z nás nemá ráda. Z evolučního hlediska bylo pro naše předky výhodné držet se prostě toho, co znali. Změna často znamenala neznámé, možná až život ohrožující riziko, zatímco zůstat ve známém prostředí bylo považováno za bezpečnější. Strach ze selhání v nové situaci tak bývá silným demotivátorem.

Někam patřit

„Už někde jsi?“ ptali se mě netrpělivě bývalí kolegové. Jako bych nutně musela někde být. Naštěstí jsem nemusela hned někde být a mohla jsem se zotavit ze syndromu vyhoření, kvůli kterému jsem stabilní práci opouštěla. Nebyla jsem nikde, byla jsem tomu ráda. O to víc jsem si ale později uvědomila, jak moc je práce a život s ní spojený součástí našich identit. Kdo vlastně jste, když nejste? Sami si doplňte vaše zaměstnání.

V životě jednotlivce práce často poskytuje strukturu a smysl. Mnoho lidí definuje sebe sama tím, co dělají, aby si vydělali peníze k životu, a tato role jim poskytuje pocit účelu a směru, je pro ně klíčová. Schopnost vydělávat peníze a postarat se o sebe a svou rodinu je pro mnoho lidí naprosto klíčovým prvkem jejich identity. Ekonomická nezávislost je v naší kapitalistické společnosti spojena s pocitem důstojnosti, hrdosti a autonomie.

Jak sepsat životopis

Video placeholde
Jak napsat životopis? • Videohub

I potřeba „někam patřit“ a být součástí skupiny je hluboce zakořeněna v lidské mysli a evoluci. Nicméně jen samotné obklopení se jinými lidskými bytostmi nezaručuje pocit sounáležitosti. „Sounáležitost ve skutečnosti souvisí s identifikací jako členem skupiny a vyšší kvalitou interakcí, které z toho vyplývají. Jsou to interakce v průběhu času, které nás podporují jako plné, autentické lidské bytosti,“ říká Jeanine Stewart, vedoucí konzultantka americké společnosti NeuroLeadership Institute. Pokud jste tedy ve vaší, nyní už bývalé, práci měli tento naplňující pocit, je její ztráta ještě těžší.

Ztráta práce vás nedefinuje

Dostat výpověď tedy může v prvním okamžiku působit jako konec světa. Psychologové řadí ztrátu práce vysoko na seznam stresujících životních událostí. Traumatizující jsou nejen obavy o naše finance a pravděpodobná újma na sebevědomí, ale následně pak i stud z nutnosti znovu vyprávět detaily o „vyhazovu“ svým blízkým a také i potenciálním budoucím zaměstnavatelům. Je ale důležité si uvědomit, že vaše lidská hodnota nespočívá v titulu na vizitce nebo pozici ve firmě. Jste mnohem víc než jen vaše zaměstnání.

8 důležitých otázek od kariérních koučů

8 důležitých otázek od kariérních koučů

Co tě v kariéře nejvíce naplňuje?

Kde vidíš svou kariéru za 5 let?

Jaké dovednosti ti chybějí k dosažení ideálního pracovního postavení?

Co tě v práci nejvíce motivuje?

Jaký byl tvůj největší profesní úspěch/chyba, a co jsi se na základě toho naučil(a)?

Jaký je tvůj ideální pracovní den?

Jaké kroky můžeš podniknout v následujícím měsíci k dosažení svých kariérních cílů?

Kdo tě ve tvém životě může podpořit ve tvém kariérním růstu?

Jenže co s tím, jak to v praxi zvládnout? Ať už byl člověk vyhozen z jakéhokoli důvodu, je důležité udržet si profesionální postoj. To znamená zachovat klid, vyvarovat se konfliktům a příliš nepodlehnout negativním emocím. I když to může být hodně těžké. „Nevyjadřujte se k výpovědi na sociálních sítích,“ varuje Lisa Sansom, koučka pozitivní psychologie ve společnosti LVS Consulting pro web Livecareer.com a dodává: „Neházejte bývalému zaměstnavateli nebo šéfovi klacky pod nohy. Vždy držte dekorum, zejména na veřejnosti. A podívejte se na věc z nadhledu - zeptejte se sami sebe, zda kroky, které nyní podnikáte, budou v budoucnu přínosné, nebo zda se vám to může vymstít.“ Pokud je to možné, poděkujte svému zaměstnavateli za příležitost a vyjádřete svou vděčnost za zkušenosti, které jste získali.

Místo toho, abyste se dlouho trápili tím, co se stalo, zkuste se na situaci podívat z jiného úhlu. Co vás tato zkušenost může naučit? Jaké slabiny jste objevili a co s nimi můžete v budoucnu udělat? Možná jste zjistili, že potřebujete zdokonalit určité dovednosti nebo se více věnovat komunikaci s kolegy. Použijte výpověd z práce jako příležitost k růstu a vývoji.

Každý den je nový začátek

„Tři nejškodlivější závislosti jsou heroin, sacharidy a měsíční plat,“ říká známý libanonskoamerický esejista a filozof Nassim Nicholas Taleb. Znát jeho koncept antifragility může být užitečné právě v takové situaci, jako je vyhození z práce. Koncept antifragility podle Talebovy definice popisuje systémy, které nejen odolávají stresu, nárazům a nepořádku, ale skutečně z nich těží a stávají se silnějšími. Zatímco křehké věci se pod tlakem lámou, odolné věci ho vydrží, antifragilní lidé proto pod tlakem zlepšují a posilují.

Místo toho, abychom se snažili vyvarovat všech nepředvídatelných událostí, můžeme je považovat za šanci k růstu a učení. Antifragilní jednotlivci vidí výzvy jako příležitosti k posílení, nikoli jako hrozby. V ekonomice a investování to znamená diverzifikaci a rozložení rizika mezi různá aktiva. V každodenním životě se to dá přetavit do rozvíjení široké škály dovedností, zájmů a vztahů, což lidi činí méně zranitelnými vůči nepředvídatelným událostem v životě.

JAK PŘEMĚNIT POCIT ODMÍTNUTÍ NA MOTIVACI

Jak přeměnit pocit odmítnutí na motivaci

1. Přijměte své pocity

Je přirozené se po propuštění cítit odmítnuti, zklamáni nebo naštváni. Připuštění si těchto pocitů je prvním krokem k jejich zpracování a překonání.

2. Hledejte konstruktivní zpětnou vazbu

Místo toho, abyste se soustředili na negativní aspekty odmítnutí, zkuste zjistit, co můžete zlepšit. Zeptejte se na konkrétní důvody odmítnutí a pracujte na těchto oblastech.

3. Nenechte se odradit jedním neúspěchem

Připomeňte si, že mnoho úspěšných lidí čelilo mnoha odmítnutím, než dosáhli svých cílů. Každé odmítnutí je další krok k úspěchu.

4. Najděte si nový cíl

Místo toho, abyste se soustředili na to, co jste ztratili, zaměřte se na to, co můžete získat v budoucnosti. Stanovte si nové cíle a pracujte na jejich dosažení.

5. Věřte v sebe

Věřte ve své schopnosti. Odmítnutí je jen dočasné, ale vaše odhodlání a víra v sebe může být nezlomná.

Chce to změnit přístup - nesnažit se maximalizovat výhody, ale zaměřit pozornost na minimalizaci ztrát. To může zahrnovat vytváření finančních rezerv, učení se novým dovednostem pro případ ztráty zaměstnání nebo budování silných sociálních vazeb pro případnou podporu v těžkých časech. Namísto plánování všeho dopředu můžete přijmout přístup založený na pokusu a omylu, kde se učíte ze svých chyb a přizpůsobujete se podle toho dané situaci. Antifragilní jednotlivci a systémy nejsou jen odolní vůči šokům; zlepšují se díky nim. V osobním životě to může znamenat hledání způsobů, jak se stát fyzicky, mentálně a emocionálně silnějšími. Antifragilní systémy, a tedy i lidé, kteří jejich koncept přijali, těží z možnosti volby. V každodenním životě tedy dávejte přednost situacím, ve kterých máte možnost volby a můžete se rozhodnout, kdy a jak reagovat na určité události.

Člověk, který si osvojí koncept antifragility, klade větší důraz na celoživotní vzdělávání a učení se. V konečném důsledku tak antifragilní myšlení vede k životnímu stylu, který je přizpůsobitelnější, odolnější a připravenější čelit nejistotám a výzvám, které přináší život.

Svět je plný příležitostí, a ne, že ne

Pokud můžete, dejte si po ztrátě čas na odpočinek a zamyslete se nad tím, kde momentálně jste. Můžete si zapsat své silné a slabé stránky, co jste na své práci měli rádi, co naopak ne a jaké další role nebo odvětví by vás mohly zajímat. Dopřejte si trochu péče. Je sice důležité aktualizovat svůj životopis, hledat novou práci a účastnit se pohovorů, stejně tak je ale produktivní dělat si přestávky a odměňovat se za své úsilí. To může být například procházka venku, čas strávený s blízkými nebo čtení knihy. Pak se zaměřte na to, co přijde dál. Svět je plný možností a nových začátků. Místo toho, abyste se zasekli v minulosti, hledejte nové příležitosti a výzvy. Možná je to ten správný čas k zahájení vlastního podnikání, vyzkoušení nové kariérní dráhy, o které jste už někdy přemýšleli, nebo dokonce k návratu do školy. Neomezujte se tím, co bylo, ale těšte se na to, co může být.

Pamatujte, že každý den přináší nové příležitosti. I když se může zdát, že ztráta práce je krokem zpět, může být ve skutečnosti skokem vpřed k něčemu ještě lepšímu. Neztrácejte naději a věřte v sebe. Vaše cesta ještě nekončí.

Článek vyšel v časopise Moje psychologie 11/23